Thảm Ba Tư được biết đến như một sản phẩm đại diện cho một nền văn hóa có bề dầy lịch sử phát triển. Trải qua hàng chục thế kỷ phát triển, mỗi khi nhìn vào tấm thảm, chúng ta như nhìn vào tấm gương phản chiếu một thế giới nghệ thuật đã được vun đắp trong hơn 3.500 năm.